Altan – Yxlan – 2013

Renovering, Nybyggnation av altan